LICENSIERIADE  DOMARE

mma domare670

Jasmin Slatina och Nedim Slatina

Brasiliansk Jiu-Jitsu NOGI

BJJ243

TRÄNING FÖR BARN

 

Det ger ditt barn en rolig och allsidig träningsform

 

All träning sker i form av lekar med fokus på ökad kroppskontroll och koncentration.

Vårt mål med barnträningen är att förbättra kvalitéer som motorik, balans, koordination, smidighet och rumsmedvetenhet. Men även en förbättrad inlärningsförmåga, självkänsla och trygghet genom träningen och det sociala samspel som träningen ger.

Vi har en helhets syn på träningen som inte enbart ser till att utveckla ett barn fysiskt utan hela människan.

Självklart ser vi till att allt sker på ett säkert sätt i en trygg miljö.

Tävling 2022

Jasmin slatina landskrona


Pga Corona är alla tävlingar vi planerade på VT inställda.

Facebook

facebookfacebookMMA