Japanska ord

Japanska   Svenska (engelska i vissa fall)
     
Hajime   Börja
Kamaite   Börja nu
Yoi   Klar
Yame   Stop
Rei   Buga
Kiai   Spirituellt rop
Sensei   Instruktör
Osu   Hälsning, lugnt sagt “ja, jag förstår” (använd inte denna term utanför din träningslokal)
Dojo   Plats att studera det “rätta sättet”
Hai   Ja (“Iai” är nej, men det är ett otrevligt sätt på de flesta sätt)
 Räkneord    
Ichi   Ett
Ni   Två
San   Tre
Shi   Fyra
Go   Fem
Rokyu   Sex
Shichi   Sju
Hachi   Åtta
Ku   Nio
Ju   Tio
     
Kihon   Grundteknik
Kata   Rörelseövningar
Kumite   Sparring
Jodan   Övre regionerna (huvud)
Chudan   Mellan regionerna (kropp)
Gedan   Nedre regionerna (ben)
Mae   Framåt
Yoko   Sidled
Ushiro   Bakåt
Tate   Uppåt
Otoshi   Nedåt
Soto   Utåt
Uchi   Inåt
Migi   Höger
Hidari   Vänster
     
Uke   Blockering
Age-uke   Stigande block
Shuto-uke   Svärd hand blockering
Soto-uke   Utsidig till insidig blockering
Uchi-uke   Insidig till utsidig blockering
Gedan-barai   Blockering nedåt
Juji-uke   “X” blockering
Teisho-uke   Fot blockering
Morote-uke   Förstärkt överarms block
Haishu-uke   Handryggsblockering
     
Tsuki (also zuki)   Slag
Oi tsuki   Lunge punch
Gyaku-tsuki   slag med motsatt arm
Choku-tsuki   Straight punch (in place)
Age-tsuki   Rising punch
Mawashi-tsuki   Roundhouse punch
Tate-tsuki   Vertical fist punch
Ura-tsuki   Short punch
Kizami-tsuki   Jab with leading hand
Kagi-tsuki   hook punch
Yama-tsuki   Wide “U” punch
Awase-tsuki   “U” punch
Heiko-tsuki   Parallel punch
Hasami-tsuki   Scissors punch
     
Geri   spark
Mae-geri   Framåt spark
Yoko-geri keage   Sidospark snabb/snärtig
Yoko-geri kekomi   Sidospark genombrytande
Ushiro-geri   Spark bakåt
Mawashi-geri   Rundspark från sidan
Mikazuki-geri   Crescent kick
Shittsui-geri   Knee kick
Fumikiri-geri   Cutting kick
Fumikomi-geri   Stomping kick
     
Dachi   Stance
Zenkutsu-dachi   Front stance
Kokutsu-dachi   Back stance
Kiba-dachi   Side stance
Heisoku-dachi   Feet together stance (feet parallel)
Musubi-dachi   Informal attention stance (heels together, toes point out 45°)
Heiko-dachi   Parallel leg stance (feet apart and parallel)
Hachiji-dachi   Open leg stance (feet apart and toes point out 45°)
Uchi hachiji-dachi   Inverted open leg stance (feet apart and toes point in 45°)
Fudo-dachi   Diagonal leg stance (like side stance, but facing 45°)
Sochin-dachi   Another name for fudo-dachi
Shiko-dachi   Square stance (like side stance, but feet turned out more than 45°)
Renoji-dachi   “L” stance
Teiji-dachi   “T” stance
Hangetsu-dachi   Half moon stance
Sanchin-dachi   Hour glass stance (similar to hangetsu-dachi, but feet closer)
Neko ashi-dachi   Cat stance
Sagi ashi-dachi   Standing on one leg stance
Kosa-dachi   Cross-leg stance