Bältegraderingwksa sweden 150

 

9 KUY - ett svart streck på vitt bälte.

 Kihon  Riktning  Kata
1: Oi - tsuki chudan  Framåt Taikyoku Shodan 
2: Soto  -Uke  Bakåt 
3: Oi - tsuki Jodan Framåt 
4: Age - uke  Bakåt 
5: Ude - uke (Uchi  - uke)  Framåt 
6: Gedan - barai   Bakåt 
7: Mae - geri  Framåt 


8 KUY - gult bälte

Kihon Riktning  Kata
1: Ren tsuki (Oi - tsuki, Gyaku - tsuki) Framåt  Heian Shodan 
2: Age - uke, gyaku tsuki  Bakåt  Taikyoku Shodan, Nidan samt Sandan 
3: Ude - uke, gyaku - tsuki  Framåt 
4: Soto - uke, gyaku - tsuki  Bakåt
5: Mae - geri, gyaku - tsuki    Framåt   Kihon - Ippon Kumite
6: Gedan - barai, gyaku - tsuki  bakåt  Oi - tsuki chudan
Oi - tsuki jodan 
 Mae - geri

7 KUY - orange bälte

Kihon  Riktning  Kata 
1: Sambon - tsuki  Framåt  Heian Nidan 
2: Gedan - barai, Age - uke  Bakåt  Heian Shodan Ura 
3: Ude - uke, gyaku - tsuki  Framåt 
4: Soto - uke, gyaku - tsuki  Bakåt 
5: Mae - geri, oi - tsuki, gyaku - tsuki  Framåt  Bunkai
6: Shuto - uke, (ko - kutsu - dachi)  Bakåt  Bunkai av en situation i kata 
7: Yoko - geri keage, (kiba - dachi)  Sidledes  Kihon - Ippon Kumite
8: Yoko - geri kekomi, (kiba - dachi)  Sidledes  Oi - tsuki chudan 
Oi - tsuki jodan 
Mae - geri 
Yoko - geri 

6 KUY - grönt bälte

Kihon  Riktning  Kata 
1: Sambon - tsuki  Framåt  Heian Sandan
2: Soto-Uke, Ude-uke (samma hand) gyaku - tsuki Bakåt  Heian Nidan Ura 
3: Mae-gery, Mawashi-geri (skifta ben) Framåt 
4: Gedan-barai uraken (samma hand) gyaku-tsuki Bakåt 
5: Shuto-uke uraken (samma hand) gyaku-tsuki Framåt  Bunkai
6: Ren-geri (Mae-geri)  Framåt Bunkai av två situationer i kata 
7: Mae-geri, Yoko - geri keage, (skifta ben)  Framåt Jiyu Ippon Kumite
8: Yoko - geri keage, kekomi, (skifta ben)  Framåt Oi-tsuki chudan 
Oi-tsuki jodan 
Mae-geri 
Mawashi-geri
Yoko-geri 

5 KUY - blått bälte

Kihon  Riktning Kata
1: Kizami - tsuki, steg framåt Oi - tsuki  Framåt  Heian Yodan 
2: Kizami - tsuki skifta ben Gedan - barai, Tate -gyaku - tsuki  Bakåt  Heian Sandan Ura 
3: Kizami - tsuki, Mae -geri, Tate - gyaku - tsuki  Framåt 
4: Yoko - geri keage, kekomi samma ben, Kiba-dachi suri-komi  Framåt  Bunkai
5: Shihon Tate-uke (Zen - kutsu - dachi, 4 olika riktningar)  Bunkai av en situation i kata 
6: Sambon Geri samma ben, Mae - ger, Yoko-Geri, Mawashi-geri  
Jiyu - Ippon Kumite
Oi - tsuki chudan 
Oi - tsuki jodan 
Mae - geri 
+ en icke förutbestämd attack. 

4 KYU - blått bälte

Kihon Riktning  Kata
1: Kizami - tsuki, Suri - komi  Framåt  Heian Godan 
2: Yori - ashi, Kizami - tsuki, Tsuki - ashi, Gedan - barai  Framåt 
3: Kamae, Kizami - tsuki, Mae - geri  Framåt  Bunkai
4: Kizami - tsuki, Mawashi - geri, Uraken - uchi, Gyaku - tsuki  Framåt  Bunkai av två situationer i kata 
5: Shihon tsuki 
6: Sambon Geri  Jiyu Ippon Kumite
Tsuki - ashi, Gyaki - tsuki 
Tsuki - ashi, Kizami - tsuki 
Mae - geri 
+ en icke förutbestämd attack 

OBS! Alla tekniker utföres i Zen - kutsu - dachi om inget annat anges. Naturligtvis skall tidigare graderingstekniker ock Kator behärskas.